Number of the records: 1  

New approach in information system security evaluation

 1. Title statementNew approach in information system security evaluation
  Main entry-name Breier, Jakub, 1986- (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Hudec, Ladislav, 1950- (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Translated titleNový prístup bezpečnostného ohodnocovania informačných systémov
  In Estel Conference 2012 [elektronický zdroj]. -- [Los Alamitos] : IEEE, 2012. -- ISBN 978-1-4673-4688-7. -- online, s. 1-6
  Subj. Headings ISO
  informačné systémy
  manažment rizika
  bezpečnosť dát
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1