Number of the records: 1  

Návrh optimalizácie daňového zaťaženia z pohľadu priamych daní v podniku GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o

 1. Title statementNávrh optimalizácie daňového zaťaženia z pohľadu priamych daní v podniku GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
  Main entry-name Černák, Tomáš, 1988- (Author)
  Another responsib. Homokyová, Mária, 1971- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleOptimization proposals of the tax burden from the perspective of direct taxes of the GLOBO EASTERN EUROPE enterprise
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  FacultyMTF
  Subj. Headings priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  daňový manažment
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90525
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*DP-11429Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1