Number of the records: 1  

Nadstavba bytového domu, Panenská ul., Bratislava

 1. Title statementNadstavba bytového domu, Panenská ul., Bratislava
  Main entry-name Ferianc , Dušan, 1966- (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  In Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. -- Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013. -- ISBN 978-80-227-3930-6. -- s.s. 93
  Subj. Headings architektúra
  bytový dom
  nadstavba
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFL - Posters issued in home editorships
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.