Number of the records: 1  

Možnosti využitia MKP v dyanmickej analýze ozubeného súkolesia

 1. Title statementMožnosti využitia MKP v dyanmickej analýze ozubeného súkolesia
  Main entry-name Brosz, Michal, 1986- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Another responsib. Bucha, Jozef, 1979- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Míšaný, Juraj, 1987- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Bošanský, Miroslav, 1953- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Translated titlePossibility of using FEM in dynamic analysis of gear
  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. -- ISBN 978-80-552-1020-9. -- s.CD-ROM, s.24-27
  Subj. Headings FEM-finite element method
  dynamic analysis
  MKP - metóda konečných prvkov
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1