Number of the records: 1  

Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení

 1. Title statementPožiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení
  Main entry-name Janček, Tomáš (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Another responsib. Bošanský, Miroslav, 1953- (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Translated titleRequirement of individual approach for proposal of reserved technical equipment
  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. -- ISBN 978-80-552-1020-9. -- s.CD-ROM, s. 154-157
  Subj. Headings pressure vessel
  arc welding
  oblúkové zváranie
  tlaková nádoba
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1