Number of the records: 1  

Problematika vzdelávania projektantov so zameraním na jeho estetické aspekty

 1. Title statementProblematika vzdelávania projektantov so zameraním na jeho estetické aspekty
  Main entry-name Šimanovská, Tatjana, 1954- (Author) - Ústav manažmentu STU
  In Občan a dnešok ´13. Citizen and recent epoch ´13 : vedecké kolokvium, 3. september 2013, Nitra. -- Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. -- ISBN 978-80-558-0433-0. -- s.s. 55-61
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.