Number of the records: 1  

STN EN 16272-3-1. Železnice.Koľaj. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku.Skúšobná metóda určovania akustických vlastností

 1. Title statementSTN EN 16272-3-1. Železnice.Koľaj. Protihlukové bariéry a súvisiace zariadenia proti šíreniu zvuku.Skúšobná metóda určovania akustických vlastností. : Časť 3-1: Normalizované spektrum železničného hluku a jednočíselná hodnotiaca veličina pre aplikácie difúzneho poľa.
  Main entry-name Tomašovič, Peter, 1947- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Another responsib. Minarovičová, Katarína, 1968- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleSTN EN 16272-3-1. Railway applications. Track. Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation. Test method for determining the acoustic performance. Part 3-1.
  Issue dataBratislava : SUTN, 2013
  Phys.des.12 s
  Subj. Headings railway
  sound
  noise barier
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindNNR - normy
  CategoryBGG - Standards, norms, references
  Year2013
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.