Number of the records: 1  

Do shading and colour of building envelope matter?

 1. Title statementDo shading and colour of building envelope matter?
  Main entry-name Šabíková, Jana, 1967- (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleHrá farebné riešenie fasády úlohu pri solárnych ziskoch?
  In enviBUILD Buildings and environment 2013 [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. -- ISBN 978-80-227-4070-8. -- s.CD-ROM, [4] p.
  Subj. Headings slnečné žiarenie
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.