Number of the records: 1  

Integrovaný manažérsky systém-kľúč k zvýšeniu efektívnosti procesu výstavby

 1. Title statementIntegrovaný manažérsky systém-kľúč k zvýšeniu efektívnosti procesu výstavby
  Main entry-name Gašparík, Jozef, 1957- (Author) - SvF Katedra technológie stavieb
  Another responsib. Krajčovič, Juraj, 1983- (Author) - SvF Katedra technológie stavieb
  Translated titleIntegrated management system-key into increasing the effectiveness of construction process
  In Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých prác. -- Brno : Tribun EU, 2013. -- ISBN 978-80-263-0544-6. -- s.80-85
  Subj. Headings construction
  integrácia
  system
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1