Number of the records: 1  

Theoretical Model Verification by an Experimental Aerodynamics

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementTheoretical Model Verification by an Experimental Aerodynamics
  Main entry-name Puškár, Anton, 1948- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Another responsib. Vanc, Milan, 1951- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleTeoretický model overovania experimentálnej aerodynamiky
  In Advanced Materials Research / Advanced Building Construction and Materials 2013. -- 2014. -- Vol. 855, (2014), s. 160-163
  Subj. Headings aerodynamics
  aerodynamika
  experiment
  experiment
  model flow
  model prúdenia
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Year2014
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201420140.140Q4
  article

  article

Number of the records: 1