Number of the records: 1  

Dolce vita - obytný komplex, Bratislava

 1. Title statementDolce vita - obytný komplex, Bratislava
  Main entry-name Alexy, Andrej, 1965- (Author) - FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  In Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. -- Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013. -- ISBN 978-80-227-3930-6. -- s.s. 93
  Subj. Headings architektúra
  členenie
  výraz
  farebnosť
  vitálnosť
  variabilita
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFL - Posters issued in home editorships
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1