Number of the records: 1  

Smart small renewable energy sources and their impact on Safety nets, ITMS

 1. Title statementSmart small renewable energy sources and their impact on Safety nets, ITMS
  Main entry-name Kultan, Jaroslav (Author)
  Another responsib. Kultan, Matej, 1989- (Author) - FEI Ústav telekomunikácií
  Janíček, František, 1954- (Author) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  In Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 2013 : zborník z vedeckej konferencie. Modra-Harmónia, Slovenská republika, 28.11.2013. -- Trnava : VUJE, 2013. -- ISBN 978-80-89402-66-3. -- s.33-36
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1