Number of the records: 1  

Identification and control of a laboratory distillation column

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementIdentification and control of a laboratory distillation column
  Main entry-name Klaučo, Martin, 1989- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Jelemenský, Martin, 1985- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Valo, Richard, 1980- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Fikar, Miroslav, 1966- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In Kybernetika a informatika 2014 [elektronický zdroj] : Medzinárodná konferencia SSKI. Oščadnica, Slovenská republika, 5.-8. 2. 2014. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. -- ISBN 978-80-227-4122-4. -- CD-ROM, [5] p.
  Subj. Headings distillation
  system identification
  predictive control
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1