Number of the records: 1  

Sociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja/Socio-economic aspects of spatial development

 1. Title statementSociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja/Socio-economic aspects of spatial development
  Main entry-name Gindlová, Daniela (Author) - FA Externí pracovníci
  Another responsib. Kusý, Ivan (Author) - FAD Ústav dejín a teórie architektúry
  Issue dataBratislava : FA STU- ROAD, 2001
  Phys.des.476 s
  ISBN80-88999-06-5
  Subj. Headings priestorové plánovanie
  urbanizmus
  LanguageSlovak
  Document kindASK - skriptá
  References (1) - článok
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284AS01737UUPA*3321 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS02358UUPA*3313 SFakulta architektúry a dizajnu STUštudovňa v knižniciIn-Library Use Only
  284AS01731UUPA*3314 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS01732UUPA*3315 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS01733UUPA*3316 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS01734UUPA*3317 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS01735UUPA*3318 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici
  284AS01736UUPA*3320 SFakulta architektúry a dizajnu STUvýpožičky v knižnici

Number of the records: 1