Number of the records: 1  

EUROCON 2001. International Conference on Trends in Communications

 1. Title statementEUROCON 2001. International Conference on Trends in Communications : Proceedings. Vol. 1, 2. Bratislava, Slovakia. 4.- 7. July 2001
  Issue dataPiscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001
  Phys.des.551 s
  ISBN0-7803-6490-2
  Subj. Headings komunikačné siete
  komunikačné systémy
  mobilné telekomunikačné systémy
  spracovanie obrazu
  kódovanie obrazov
  kódovanie reči
  ochrana dát
  zabezpečenie dát
  internet
  multimédiá
  dištančné vzdelávanie
  modelovanie
  simulácia
  satelitné systémy
  UDC621.39
  681.324
  681.327.8
  061.3(08)
  CountryUnited States
  LanguageEnglish
  Document kindBRZ - zborník (príspevkov)
  References (6) - článok
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  I*Z232Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služieb
  284EZ00167I*Z-732Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebunavailable
  I*Z218Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služieb
  284EZ00168E*Z-733Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEIunavailable
  284EZ00169E*Z-734Fakulta elektrotechniky a informatikyKnižnica FEIunavailable
  I*Z231Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služieb
  I*Z219Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služieb

Number of the records: 1