Number of the records: 1  

Možnosti spracovania dát pre podporu rozhodovania pri riadení výrobných systémov. Data processing possibilities decision support in production system control

 1. Title statementMožnosti spracovania dát pre podporu rozhodovania pri riadení výrobných systémov. Data processing possibilities decision support in production system control
  Main entry-name Makyš, Peter (Author) - MTF Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie
  Another responsib. Kebísek, Michal, 1974- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  In Informačné technológie v manažmente výrobných systémov = Information Technologis in Management of Production Systems : Zborník. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. -- ISBN 80-8069-364-1. -- s.144-149
  Subj. Headings výrobné systémy
  spracovanie dát
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1