Number of the records: 1  

Optimalizácia energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách

 1. Title statementOptimalizácia energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách
  Main entry-name Slodičák, Bohumil (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. Petráš, Dušan Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleOptimisation of energy performance by controlling of processes in intelligent buildings
  Issue data2020
  FacultySVF
  Date of acceptation25.08.2020
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programD-TTPB4
  Subj. HeadingsInteligentné budovy
  Riadenie procesov
  Analýza vnútorného prostredia
  Riadiaci systém
  Optimalizácia
  Process management
  Analysis of the internal environment
  Optimization
  Intelligent building
  Control system
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118852
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1