Number of the records: 1  

Efektívnosť nákladov vynaložených na ochranu pracovníkov pri výstavbe

 1. Title statementEfektívnosť nákladov vynaložených na ochranu pracovníkov pri výstavbe
  Main entry-name Hulinová, Jana (Author) - SvF Katedra technológie stavieb
  Another responsib. Hulínová, Zdenka Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra technológie stavieb
  Translated titleEffectiveness of costs incurred to protect workers in construction
  Issue data2018
  FacultySVF
  Date of acceptation27.08.2018
  Degreee discipline5.2.8. stavebníctvo
  Degree programD-TS4
  Subj. Headingsnáklady na prevenciu
  náklady na nápravu
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  koeficient účinnosti prevencie
  occupational health and safety
  prevention costs
  remediation costs
  prevention efficiency coefficient
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120076
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284V041472V* 3435/DP-1365Stavebná fakultaskladIn-Library Use Only

Number of the records: 1