Number of the records: 1  

Use Case Driven Modularization

 1. Title statementUse Case Driven Modularization
  Main entry-name Bystrický, Michal (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Vranić, Valentino Z1 (Thesis advisor) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titlePrípadmi použitia riadená modularizácia
  Issue data2018
  FacultyFIIT
  Date of acceptation11.07.2018
  Degreee discipline9.2.6. informačné systémy
  Degree programD-IIS
  Phys.des.119 s., príl.
  Subj. Headingspoužívateľské akceptačné testy
  testami riadený vývoj
  prípad použitia
  modularizácia
  test driven development
  use case
  user acceptance test
  modularization
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133950
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  IZP20180038I*DIZ6/18Fakulta informatiky a informačných technológiíCentrum informačných knižničných služiebIn-Library Use Only

Number of the records: 1