Number of the records: 1  

Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings

 1. Title statementEnvironmental Technology Systems for Intelligent Buildings
  Main entry-name Némethová, Ema (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. Petráš, Dušan Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleSystémy techniky prostredia inteligentných budov
  Issue data2020
  FacultySVF
  Date of acceptation25.08.2020
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programD-TTPB4
  Subj. HeadingsPočítačové simulácie budov
  Nízkoteplotné vykurovanie / vysokotelotné chladenie
  Tepelná pohoda
  Inteligentné budovy
  Automatizácia budov
  Intelligent buildings
  Builing automation
  Radiant heating / cooling systems
  Thermal comfort
  Building computational simulations
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120529
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1