Number of the records: 1  

Využitie bórom dopovaných diamantových elektród na riešenie úloh klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy

 1. Title statementVyužitie bórom dopovaných diamantových elektród na riešenie úloh klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy.
  Main entry-name Švorc, Ľubomír (Author) - FCHPT Oddelenie analytickej chémie
  Translated titleThe use of boron-doped diamond electrodes for solving the tasks in clinical, food and environmental trace analysis.
  Issue data2015
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation09.02.2015
  Degree programnull
  Subj. Headingsnové elektródové materiály
  bórom dopovaný diamant
  medza dokázateľnosti
  citlivosť
  selektivita
  novel electrode materials
  boron-doped diamond
  detection limit
  sensitivity
  selectivity
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=49498
  Document kindDHP - habilitačná práca
  book

  book


Number of the records: 1