Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie sledovania ukazovateľa CEZ na montážnej linke L2 v podniku ZF Slovakia, a. s., Trnava

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie sledovania ukazovateľa CEZ na montážnej linke L2 v podniku ZF Slovakia, a. s., Trnava
  Main entry-name Hankovský, Radovan (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Drahňovský, Juraj (Thesis advisor)
  Translated titleBlue-print options for efficiency increase of monitoring of complex production performance of production line focused on car clutch disc assembly in ZF Slovakia factory
  Issue data2015
  FacultyMTF
  Date of acceptation25.06.2015
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingssledovanie CEZ
  montážna linka
  ZF SLOVAKIA
  štíhly podnik
  monitoring of OEE
  slim - effective factory
  ZF SLOVAKIA
  factory production line
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121138
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-7244Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1