Number of the records: 1  

Zníženie - znovuvyužitie - recyklacia odpadov

 1. Title statementZníženie - znovuvyužitie - recyklacia odpadov
  Main entry-name Fürek, Matúš (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Škultétyová, Ivona (Thesis advisor)
  Translated titleReduce, Reuse and Recycle of Waste
  Issue data2015
  FacultySVF
  Date of acceptation23.06.2015
  Degreee discipline5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo
  Degree programB-STOP
  Subj. HeadingsŽivotné prostredie
  Koncept 3R
  Odpadové hospodárstvo
  Waste Management
  Environment
  3Rs Concept
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99994
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1