Number of the records: 1  

Moderné diagnostické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)

 1. Title statementModerné diagnostické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Main entry-name Batárová, Kinga (Author) - FCHPT Oddelenie chemickej fyziky
  Another responsib. Holá, Oľga (Thesis advisor)
  Translated titleModern Diagnostic Methods in Medicine (Physicochemical Aspects)
  Issue data2015
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation13.07.2015
  Degreee discipline5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-AIM
  Subj. Headingsmedicína
  ionizujúce žiarenie
  diagnostické metódy
  radiačná záťaž
  medicine
  ionizing radiation
  diagnostic methods
  exposure
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102253
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1