Number of the records: 1  

Opotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra

 1. Title statementOpotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra
  Main entry-name Harsányiová, Jana (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Tittel, Viktor Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra obrábania a tvárnenia
  Translated titleWear of dies drawing at steel wire wet
  Issue data2016
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2016
  Degreee discipline5.2.51. výrobné technológie
  Degree programB-PPT
  Subj. Headingsopotrebenie prievlakov
  teplota mazadla
  rýchlosť ťahania
  geometria prievlaku
  numerická simulácia
  wear of drawing dies
  temperature lubricants
  drawing speed
  the geometry of the die
  numerical simulation
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112654
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-7685Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1