Number of the records: 1  

Quantitative analysis of carbides in Vanadis 6 tool steel after 10 h of sub-zero treatment

 1. Title statementQuantitative analysis of carbides in Vanadis 6 tool steel after 10 h of sub-zero treatment
  Main entry-name Malovcová, Veronika (Author) - MTF Ústav materiálov
  Another responsib. Jurči, Peter Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav materiálov
  Translated titleKvantitatívna analýza karbidov v nástrojovej oceli Vanadis 6 zmrazovanej po dobu 10 hodín
  Issue data2016
  FacultyMTF
  Date of acceptation22.06.2016
  Degreee discipline5.2.26. materiály
  Degree programB-MI
  Subj. HeadingsCr-V ledeburitická oceľ
  tepelné spracovanie
  kryogénne spracovanie
  zvyškový austenit
  karbidy
  Cr-V ledeburitic steel
  heat treatment
  sub-zero treatment
  retained austenite
  carbide
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114413
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-7550Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1