Number of the records: 1  

The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts

 1. Title statementThe influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts
  Main entry-name Frnčík, Martin Z3 (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Šugárová, Jana Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra tvárnenia kovov a plastov
  Translated titleVplyv technologických a geometrických parametrov konvenčného kovotlačenia na makro a mikrogeometrické charakteristiky výtvarkov
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation27.08.2019
  Degreee discipline5.2.7. strojárske technológie a materiály
  Degree programD-STAM
  Phys.des.151 s.
  Subj. Headingsrotačné CNC kovotlačenie
  technologické a geometrické parametre
  technológia laserového textúrovania povrchov
  Ring-Test
  koeficient trenia
  ANOVA
  conventional CNC metal spinning process
  technological and geometrical parameters
  laser surface texturing technology
  Ring-Test
  friction coefficient
  ANOVA
  CountrySlovakia
  LanguageEnglish
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132476
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Year2019
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DzP-657Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1