Number of the records: 1  

Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť

 1. Title statementNávrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť
  Main entry-name Stareček, Augustín Z2 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Cagáňová, Dagmar Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe proposal of generation Z managerial skills concept development in multicultural industrial enterprises with respect to gender equality
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation26.08.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programD-PMAN
  Subj. Headingsgenerácia Z
  manažérske zručnosti
  manažérske kompetencie
  kultúrne dimenzie
  multikultúrny manažment
  generation Z
  cultural dimensions
  managerial competencies
  managerial skills
  multicultural management
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138289
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1