Number of the records: 1  

Príspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo chránených objektoch

 1. Title statementPríspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo chránených objektoch
  Main entry-name Ruhigová, Ema (Author) - SvF Katedra architektúry
  Another responsib. Gregorová, Jana Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra architektúry
  Translated titleContribution to the solution of non-invasive interventions in the field of technical equipment of buildings at listed buildings
  Issue data2020
  FacultySVF
  Date of acceptation26.08.2020
  Degreee disciplinestavebníctvo
  Degree programD-TKPS4
  Subj. HeadingsKultúrna udržateľnosť
  diverzita
  autenticita
  technické zariadenia budov
  vykurovanie
  Cultural sustainability
  diversity
  authenticity
  technical equipment of buildings
  heating systems
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138917
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.