Number of the records: 1  

Metrologické aspekty realizácie vlhkostného poľa potrebného pre odovzdávanie hodnoty jednotiek veličín charakterizujúcich vlhkosť vzduchu

 1. Title statementMetrologické aspekty realizácie vlhkostného poľa potrebného pre odovzdávanie hodnoty jednotiek veličín charakterizujúcich vlhkosť vzduchu
  Main entry-name Krovina, Adam Z9 (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Mikulecký, Ivan (Thesis advisor)
  Translated titleMetrological aspects of realization of humidity field for the transmission of units of quantities air humidity
  Issue data2018
  FacultySJF
  Date of acceptation22.08.2018
  Degreee discipline5.2.55. metrológia
  Degree programD-MET
  Phys.des.129 s. CD
  Subj. Headingsetalón
  relatívna vlhkosť
  teplota
  vlhkomer
  generátor vlhkosti
  kalibrácia
  ovplyvňujúce faktory
  standard
  relative humidity
  temperature
  hygrometer
  humidity generator
  calibration
  influencing factor
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133679
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284J045640J* 118436Strojnícka fakultaštudovňaIn-Library Use Only

Number of the records: 1