Number of the records: 1  

Variantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území

 1. Title statementVariantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území
  Main entry-name Staňová, Andrea (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Hrudka, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleA variant method of wastewater management in urban areas
  Issue data2017
  FacultySVF
  Date of acceptation15.06.2017
  Degreee discipline5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo
  Degree programI-VSH
  Subj. Headingsgravitačná a tlaková kanalizácia
  čerpacia stanica
  dimenzovanie stokovej siete
  gravity and pressure sewers system
  pumping stations
  design sewer network
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125521
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1