Number of the records: 1  

Implementácia vsakovacích objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete urbanizovaného územia

 1. Title statementImplementácia vsakovacích objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete urbanizovaného územia
  Main entry-name Turzová, Vladimíra (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Hrudka, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleImplementation of infiltration objects Into the process of optimization of storm water sewage network in urbanized area.
  Issue data2017
  FacultySVF
  Date of acceptation15.06.2017
  Degreee discipline5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo
  Degree programI-VSH
  Subj. Headingsstoková sieť
  zrážkovo - odtokový proces
  dažďové vody
  rainwater
  sewerage network
  rainfall - runoff process
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125367
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1