Number of the records: 1  

Štúdium modelových systémov pre vývoj mnohozložkových spojivových materiálov

 1. Title statementŠtúdium modelových systémov pre vývoj mnohozložkových spojivových materiálov
  Main entry-name Šusteková, Veronika (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Another responsib. Kuzielová, Eva Z8 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Translated titleStudy of model systems for development of multicomponent binder materials
  Issue data2017
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation06.06.2017
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-CHTI
  Subj. Headingsvysokopecná troska
  zmesové cementy
  metakaolín
  kremičitý úlet
  granulated blast furnace slag
  metakaolin
  silica fume
  blended cements
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128441
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1