Number of the records: 1  

Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou

 1. Title statementBezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
  Main entry-name Majáková, Ľudmila (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Another responsib. Balog, Karol Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Translated titleSafety requirements when handling pennies and burning foam
  Issue data2017
  FacultyMTF
  Date of acceptation19.06.2017
  Degreee discipline8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Degree programB-IBE
  Subj. Headingsvlastnosti hasiacich pien,
  protipožiarna pena
  Hasiace látky
  požiadavky na penidlá
  Fire extinguishers
  firefighting foam
  features of firefighting foam
  foam requirements
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131994
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8062Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1