Number of the records: 1  

Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor

 1. Title statementNávrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
  Main entry-name Horváthová, Michaela (Author) - FCHPT Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
  Another responsib. Oravec, Juraj Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Translated titleAdvanced control of chemical reactor
  Issue data2017
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation10.07.2017
  Degreee discipline5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-AIMCHP
  Subj. Headingschemický reaktor
  robustné riadenie
  neutralizácia
  identifikácia
  prediktívne riadenie
  chemical reactor
  identification
  robust control
  model predictive control
  neutralization
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139446
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1