Number of the records: 1  

Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín

 1. Title statementSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
  Main entry-name Vénosová, Barbora (Author) - FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie
  Another responsib. Dvoranová, Dana Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie
  Translated titleSpectroscopic Study of Coordination Compounds
  Issue data2017
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation05.06.2017
  Degreee discipline4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-TCHEM
  Subj. HeadingsEPR technika spinových lapačov
  UV/VIS spektroskopia
  fotoexcitácia
  komplexy Ni(II)
  Ni(II) complexes
  photoexcitation
  EPR spin trapping technique
  UV/VIS spectroscopy
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131859
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1