Number of the records: 1  

Vývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov

 1. Title statementVývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov
  Main entry-name Honti, Richard (Author) - SvF Katedra geodézie
  Another responsib. Kopáčik, Alojz Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra geodézie
  Translated titleDevelopment of efficient algorithms for segmentation of geometric shapes from point clouds
  Issue data2021
  FacultySVF
  Date of acceptation30.08.2021
  Degreee disciplinegeodézia a kartografia
  Degree programD-GAK4
  Subj. HeadingsTLS
  mračno bodov
  segmentácia
  filtrácia
  automatizácia spracovania mračien bodov
  TLS
  point cloud
  segmentation
  filtration
  automated processing of point clouds
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145688
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.