Number of the records: 1  

Návrh opatrení na efektívne využívanie udržateľného personálneho marketingu v Roen Est, s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na efektívne využívanie udržateľného personálneho marketingu v Roen Est, s.r.o.
  Main entry-name Zacharová, Dominika (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures for the effective use of personal marketing in Roen Est, s.r.o.
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2018
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingspersonálny marketingový mix
  personálny marketing
  získavanie zamestnancov
  recruiting of employe
  personal marketing mix
  personal marketing
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123556
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8494Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1