Number of the records: 1  

Koncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarov

 1. Title statementKoncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarov
  Main entry-name Javoreková, Zuzana (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Hrudka, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleConceptual design and assessment of sewerage network in an environment of large urban settlements
  Issue data2018
  FacultySVF
  Date of acceptation05.06.2018
  Degreee discipline6.1.11. krajinárstvo
  Degree programI-KKP
  Subj. HeadingsČistiareň odpadových vôd
  Potrubie
  Kanalizačná sieť
  Sewerage network
  Wastewater treatment plant
  Pipeline
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144712
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1