Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava

 1. Title statementNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
  Main entry-name Pediač, Filip (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Baran, Dušan Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for measures to increase the accuracy of stockpiles in Company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
  Issue data2018
  FacultyMTF
  Date of acceptation05.06.2018
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingscyklické inventúry
  riadenie zásob
  presnosť zásob
  stock management
  stock accuracy
  cycle counting
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138895
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-13771Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1