Number of the records: 1  

Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti

 1. Title statementEfektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
  Main entry-name Setnická, Terézia (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Janáková, Hana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titleEfficiency of selected elements of the marketing mix in the selected company
  Issue data2018
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation29.05.2018
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsmarketingový mix
  komunikačný mix
  odbytová politika
  marketing mix
  communication mix
  sales policy
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136392
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1