Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku
  Main entry-name Bartošová, Simona (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Šujanová, Jana (Thesis advisor)
  Translated titleApplication of measures of development by using information system in personnel work in selected industrial company
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingsinformačný systém
  personálny informačný systém
  personalistika
  information system
  personnel information system
  human resources
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139724
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8579Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1