Number of the records: 1  

Riadenie nákladov v konkrétnom podniku

 1. Title statementRiadenie nákladov v konkrétnom podniku
  Main entry-name Berkeš, Marek (Author) - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Zatrochová, Monika Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleCost management in a particular business
  Issue data2019
  Faculty902020
  Date of acceptation21.06.2019
  Degreee discipline3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
  Degree programB-IPPP
  Subj. Headingsnáklady
  výsledok hospodárenia
  riadenie podniku
  efektívnosť
  riadenie nákladov
  costs
  profit
  management
  efficiency
  cost management
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136156
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1