Number of the records: 1  

Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov

 1. Title statementMestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
  Main entry-name Francisciová, Alžbeta Z4 (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Another responsib. Tóthová, Zuzana Z1 (Thesis advisor) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Translated titleMultifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
  Issue data2019
  FacultyFAR
  Date of acceptation29.05.2019
  Degreee discipline5.1.1. architektúra a urbanizmus
  Degree programI-ARCH
  Subj. Headingspolyfunkčný bytový dom
  Harbour City
  Bratislava
  obytný komplex
  multifunctional apartment house
  Harbour City
  Bratislava
  residential complex
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146093
  Document kindDDP - diplomová práca