Number of the records: 1  

Správanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov

 1. Title statementSprávanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
  Main entry-name Horňák, Nikolas (Author) - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  Another responsib. Baláž, Ivan Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  Translated titleBehaviour of built-up column from thin-walled cold formed C-profiles
  Issue data2019
  FacultySVF
  Date of acceptation11.06.2019
  Degreee discipline5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  Degree programB-IKD
  Subj. Headingsvzper prúta
  členený prút
  tenkostenné profily
  priehradový stĺp
  rámový stĺp
  náhradný prút
  prútová konštrukcia
  flexural buckling
  built-up member
  thin-walled cross sections
  built-up laced column
  built-up battened column
  equivalent member
  frame structure
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136814
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1