Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu
  Main entry-name Juríková, Monika (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Stareček, Augustín Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the production line of ABB GU / HVB under the conditions of Enics Slovakia s.r.o. using lean management methods
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation18.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsvýrobná linka
  štíhly manažment
  výroba
  výrobný proces
  lean management
  manufacturing process
  production
  production line
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134496
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8544Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1