Number of the records: 1  

Návrh spôsobu oceňovania materiálu pre tvorbu štandardných cien výrobkov

 1. Title statementNávrh spôsobu oceňovania materiálu pre tvorbu štandardných cien výrobkov
  Main entry-name Farkašová, Erika Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Talnagiová, Viktória (Thesis advisor)
  Translated titleThe proposal of measurement of material for creation of standard price of products
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation06.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingsmateriál
  oceňovanie
  kalkulácia
  kalkulačný vzorec
  štandardná cena
  zásoby
  supplies
  costing
  cost model
  material
  appraisal
  standard price
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143609
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14030Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.