Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku
  Main entry-name Sedláková, Karina (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Šujanová, Jana (Thesis advisor)
  Translated titleProposal of information systems usage improvement in personal work in industrial enterprises
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. Headingspersonálne informačné systémy
  informačný systém
  podnik
  personnel information systems
  information system
  enterprise
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153214
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8592Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1