Number of the records: 1  

Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)

  1. Title statementPriemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
    Main entry-name Hrevušová, Ivana Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
    Another responsib. Bondareva, Irina Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
    Translated titleIndustrial clusters and their impact on the innovative activity of SMEs (on the example of the Slovak plastic cluster)
    Issue data2019
    FacultyFCHPT
    Date of acceptation28.05.2019
    Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
    Degree programI-RTP
    Subj. Headingskonkurencieschopnosť
    inovačná aktivita
    inovácie
    priemyselné klastre
    SPK
    industrial clusters
    competitiveness
    innovation activity
    innovation
    SPK
    LanguageSlovak
    URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143123
    Document kindDDP - diplomová práca
    book

    book


Number of the records: 1