Number of the records: 1  

Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)

 1. Title statementPriemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
  Main entry-name Hrevušová, Ivana Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Bondareva, Irina Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Translated titleIndustrial clusters and their impact on the innovative activity of SMEs (on the example of the Slovak plastic cluster)
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation28.05.2019
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingskonkurencieschopnosť
  inovačná aktivita
  inovácie
  priemyselné klastre
  SPK
  industrial clusters
  competitiveness
  innovation activity
  innovation
  SPK
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143123
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1